Cel i tematyka

Konferencja Doktorantów pt. „Ekonomia współdzielenia. Aspekty teoretyczne i praktyczne” jest już III Ogólnopolską Konferencją Naukową organizowaną przez Doktorantów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Koło Naukowe Doktorantów Transportu i Logistyki.

Jednym z celów konferencji jest promowanie rozwoju naukowego doktorantów i młodych naukowców. Podczas tegorocznej konferencji zostanie podjęta tematyka związana
z ekonomią współdzielenia. Każdy z trzech przewidzianych paneli tematycznych, tj.:

  • Wyzwania finansów wobec zmian społeczno-gospodarczych,
  • Gospodarka i społeczeństwo a ekonomia współdzielenia – aspekty teoretyczne
    i praktyczne
    ,
  • Ekonomia współdzielenia w transporcie i logistyce. Przesłanki i tendencje rozwoju,

pozwoli na wymianę poglądów oraz merytoryczną dyskusję związaną z wybranymi zagadnieniami.

Konferencja jest skierowana zarówno do młodych naukowców, doktorantów, jak
i praktyków, swobodnie poruszających się w tematyce przemysłu i usług.

Zapraszamy do udziału

Komitet organizacyjny