Konferencja doktorantów

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską Konferencję Doktorantów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Wyzwania globalne wobec gospodarki i społeczeństwa. Temat konferencji nawiązuje do zmian globalnych w wymiarze społecznym i gospodarczym w kontekście ich oddziaływania na dobrobyt społeczny oraz efektywność gospodarowania. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Konferencji cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem i zgromadzi wielu młodych pracowników nauki.

Do udziału w Konferencji szczególnie zapraszam Doktorantów, którzy będą mieli możliwość wystąpienia bądź też zabrania głosu w dyskusji oraz opublikowania artykułów (po otrzymaniu pozytywnych recenzji). Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Europa Regionum (7 pkt – MNiSW)

Dodaj komentarz