Publikacja i wymagania edytorskie

Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Europa Regionum po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

31.05.2019 – termin nadsyłania streszczeń artykułów (pół strony w języki polskim oraz pół strony w języku angielskim)
31.05.2019 – termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję
31.08.2019 – termin nadesłania pełnych tekstów artykułów

Referaty przyjmowane będą w wersji elektronicznej zgodnie z wymogami edytorskimi zawartymi na stronie wydawnictwa: wymogi edytorskie