Warunki uczestnictwa i koszty

Publikacja artykułu  dla uczestników Konferencji – 200,00 PLN
Publikacja artykułu  bez udziału w konferencji – 400,00 PLN
Udział w konferencji bez publikacji jest bezpłatny

Konto bankowe:
IBAN PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Odbiorca: Uniwersytet Szczeciński
W tytule zapłaty należy podać numer subkonta „0169”

Organizatorzy zwracają uwagę, iż w razie negatywnej recenzji artykułu nie zwracają opłaty konferencyjnej.