Strona główna

Szanowny Państwo!

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów pt. „Ekonomia współdzielenia. Aspekty teoretyczne i praktyczne” organizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów Transportu i Logistyki.

Już po raz trzeci spotykamy się w murach Uniwersytetu Szczecińskiego aby debatować na temat  rozwiązań dla transportu. W tym roku tematem przewodnim jest zjawisko będące wiodącym hasłem w nowych trendach gospodarczych -„sharing economy”, którego celem jest bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, zaś następstwem jest dynamiczny rozwój nowych technologii.

Zapraszamy do udziału.
Koło Naukowe Transportu i Logistyki
Uniwersytetu Szczecińskiego