Program

PROGRAM

 

III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ DOKTORANTÓW

EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA.

ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

 

6 czerwca (czwartek) 2019

 

WZiEU US, ul Cukrowa 8, sala 218 (II piętro)

 

10.00 – 10.30             Rejestracja uczestników

 10.30 – 10.40             Powitanie uczestników

dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US

Rada Naukowo-Programowa Konferencji, Katedra Transportu WZiEU US

10.40 – 11.00             Wykład okolicznościowy

dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US

Prodziekan ds. Kształcenia WZiEU US

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw i Rachunkowości WZiEU US,

Cykl finansowy, a cykl gospodarczy

 

PANEL I – Wyzwania finansów wobec zmian społeczno-gospodarczych

Moderator: dr hab. Anna Bera, prof. US – Katedra Finansów i Bankowości WZiEU US 

11.00 – 11.15  dr Dominika Kordela – Katedra Finansów i Bankowości WZiEU US

Finansowanie przedsiębiorstw w erze ekonomii tłumu

11.15 – 11.25 mgr Katarzyna Goyke – WZiEU US

Współdzielenie kosztów usług niematerialnych  w spółkach powiązanych – ograniczenia podatkowe      

11.25 – 11.35  mgr Mateusz Rytel – WZiEU US

Behawioralne i neoklasyczne podejścia do rynków kapitałowych w erze zmian  społeczno-gospodarczych

11.35 – 11.55  Dyskusja

11.55 – 12.15 Przerwa kawowa

 

PANEL II – Gospodarka i społeczeństwo, a ekonomia współdzielenia – aspekty teoretyczne i praktyczne

Moderator: dr hab.  Ireneusz Jaźwiński, prof. US – Katedra Ekonomii WZiEU US

dr Agnieszka Kwarcińska – Katedra Ekonomii WZiEU US

12.15 – 12.25  mgr Radosław Adamski – WZiEU US/ WHUS US

Projekty obywatelskie w Szczecinie w perspektywie ekonomii współdzielenia

12.25 – 12.35 mgr inż. Emilia Drozłowska – ZUT, mgr Marcin Sobieraj – WZiEU US

Foodsharing, jako element ekonomii współdzielenia, w kontekście marnowania żywności

12.35 – 12.45 mgr Agata Lewandowska – WZiEU US

Ekonomia społeczna i sharing economy w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju

12.45 – 12.55 mgr Sylwia Kowalska – WZiEU US

Współczesne trendy zachowań młodych klientów – analiza porównawcza rynku włoskiego i polskiego w kontekście ekonomii współdzielenia

12.55 – 13.05 mgr Paweł Mieczan – WZiEU US

Klastry jako platforma rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw w oparciu o ekonomię współdzielenia

13.05 – 13.25  Dyskusja

 

PANEL III – Ekonomia współdzielenia w transporcie i logistyce.

Przesłanki i tendencje rozwoju

Moderator: dr hab. Dariusz Milewski, prof. US – Katedra Organizacji i Zarządzania WZiEU US

13.25 – 13.35  dr Konrad Michalski – SGGW w Warszawie

Oblicza i wyzwania współdzielenia w logistyce

13.35 – 13.45  mgr inż. Mateusz Dziechciarz – WZiEU US

Przesyłki LCL i LTL jako przykłady freight-sharing w transporcie

13.45 – 13.55 mgr inż. Damian Bonk – WZiEU US

 Kooperacja konkurentów jako element budowy transportowych łańcuchów intermodalnych

13.55 – 14.05  mgr Ewa Puzio – WZiEU US

Współdzielenie środków transportu – globalny trend mikromobilności

14.555 – 14.15 mgr inż. Konrad Bachanek – WZiEU US

Shared mobility w transporcie publicznym

14.15 – 14.45 Dyskusja

14.45 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

15.00               Obiad – SiL, sala 306